Kot angora

Kot turecki angora to rasa, która pojawiła się w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX wieku. Wywodzi się z Turcji. Nazwa pochodzi od nazwy stolicy kraju, na którą wówczas mówiono Agora. Początkowo kota tej rasy na tamtejszych terenach traktowano zwyczajnego […]