Sprzedam kota

Czy kotami można handlować? Prawnie wygląda to tak, że od dnia 1. stycznia 2012 roku nie wolno hodować psów i kotów w celach handlowych, z wyjątkiem hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą […]